Εσείς απλά φανταστείτε το, τα υπόλοιπα είναι δικιά μας υπόθεση

Φωτοβολταϊκό Πάρκο 3

Φωτοβολταϊκό Πάρκο 3

WinSat Security Systems

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων συστημάτων ασφαλείας και το τεχνικό της προσωπικό διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα χρειάστηκαν την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος καμερών για την πρόληψη, αποτροπή καταστροφής των εγκαταστάσεων και της κλοπής εξοπλισμού.

,